• Uniunea Europeana
  • Guvernul României
  • Instrumente Structurale

  • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiect: Sistem Medical Informatic Integrat

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

CARTEA DE VIZITA A UNITATII

Despre noi

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad este unitate sanitara cu paturi, in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara, situata in zona municipiului Brad, dealul Magura, la o altitudine de 450 metri, intr-o zona nepoluata, impadurita cu foioase si conifere, la o distanta de aproximativ 4 km fata de municipiul Brad si 42 km fata de municipiul Deva.

Sanatoriul a fost infiintat in anul 1942 cu destinatia initiala de casa de odihna pentru minerii de la Societatea Miniera ,,Mica Brad'', avand o structura arhitecturala deosebita si a fost preluat in anul 1946 de catre Ministerul Sanatatii ca Sanatoriu TBC.

Accesul la spital este facil, mijloacele de transport fiind diverse - taxi, microbuz, mijloace proprii.

În incinta sanatoriului există amenajată o parcare auto, incluzand si locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilitati.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad este o unitate medicală subordonată administrativ Consiliului Județean şi din punct de vedere al populaţiei efectiv deservite, oferă servicii medicale pentru cca. 485.712 locuitori ai județului Hunedoara din care 40.693 sunt locuitori ai Municipiului Brad și ai comunelor învecinate, cât şi populaţiei din judeţele limitrofe: Arad, Timiș, Mehedinți, Caraș-Severin, Bihor, Gorj, Alba.

In Legea 95/2006 este definit ca unitate sanitara cu paturi care asigura asistenta medicala, utilizand factori curativi naturali asociati cu celelalte procedee, tehnici si mijloace terapeutice.

Obiectul de activitate al unitatii il reprezinta furnizarea de servicii medicale de recuperare reabilitare a sanatatii conform contractului incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate.

Modernizarea recenta si dotarea cu aparatura medicala complexa a crescut, in ultimii ani, adresabilitatea populatiei la serviciile Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.

Unitatea are un numar de 155 paturi, repartizate pe două secţii:

-Secţia I Pneumologie - 78 paturi,  din care compartiment TBC 50 paturi;
-Secţia II Pneumologie - 77 paturi, din care compartiment TBC 50 paturi.

Saloanele sunt amenajate modern, cu 2-5 paturi, cu grupuri sanitare noi.

Există în dotare TV satelit şi frigidere.

Dotarea edilitar-comunitară a Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Incinta spitalului (toate clădirile şi anexele care asigură desfăşurarea activităţii) sunt :

-  delimitate  de zonele din jur, astfel încât accesul în incintă să fie controlat;
-  sectoarele în care se desfăşoară activităţile medicale sunt separat de cele tehnice şi gospodăreşti;
- este  prevăzută cu căi de acces pietonal şi pentru autovehicule precum şi  o zonă verde.

Finisajele încăperilor de spital în care staţionează sau se deplasează bolnavii ori în care se desfăşoară activităţi medicale sunt lavabile, rezistente la dezinfectante, rezistente la decontaminări radioactive,   fără asperităţi care să reţină praful,   negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer, rezistente la acţiunea acizilor (în laboratoare şi săli de tratamente). Pardoseaua este  realizată cu  gresie şi linoleum de trafic intens. Toate încăperile din spital în care au acces bolnavii  beneficiază de lumină naturală, iluminatul artificial fiind realizat   în toate încăperile din spital unde au acces aceştia.  Pentru aerisirea permanentă pe timpul verii, ferestrele sunt construite astfel încât să permită deschiderea parţială a acestora.

Majoritatea saloanelor şi rezervelor pentru bolnavi, cabinetelor de consultaţie, salilor de tratamente sunt prevăzute cu lavoare amplasate cât mai aproape de intrarea în încăpere; lavoarul  fiind  prevăzut cu :  baterie de amestecare a apei calde cu rece, dispenser de săpun lichid, suport/dispenser de hârtie-prosop,  dispenser de loţiune pentru îngrijirea mâinilor personalului.

Compartimentele unităţii (bucătăria, magazia de alimente, laboratorul de analize medicale, farmacia, secţiile) sunt dotate cu echipamente frigorifice, congelatoare tip ladă, camere frigorifice şi frigidere.

Alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul unui post de transformare de 20/0, 4 kv - 400 KVA aflat pe teritoriul sanatoriului şi aparţinând SC. Electrica SA. Spitalul  este dotat cu grup electrogen propriu din 2007  pentru a se asigura continuarea activităţii în cazul întreruperii distribuţiei energiei electrice. În încăperile pentru bolnavi (saloane cu paturi, rezerve), instalaţiile şi corpurile de iluminat sunt amplasate în aşa fel încât să asigure  o funcţionare corespunzătoare.Unitatea  are   asigurat accesul la apa potabilă, fiind alimentată cu apă prin intermediul unei stații de pompare amplasată lângă conducta de alimentare a oraşului.  Prin intermediul unei reţele de 2,5 km de ţeavă, alimentează un rezervor de apă de 150 mc. amplasat şi dimensionat  astfel încât să asigure necesarul de apă al unităţii cât şi rezerva pentru incendiu  şi pentru situaţii de oprire a furnizării apei. Calitatea apei corespunde  normelor în vigoare. Alimentarea cu apă caldă menajeră a spitalului se face centralizat, de la centrala termică proprie pentru menţinerea unei temperaturi constante a apei calde menajere, precum şi pentru evitarea risipei de apă prevăzută  cu pompe pentru recircularea apei calde menajare. Apa caldă este distribuită  în program continuu la toate punctele de distribuţie prevăzute cu lavoare, căzi/cădiţe de baie, duşuri. Apele uzate evacuate din spital sunt: menajere obişnuite (de la grupurile sanitare), menajere cu nisip, pământ şi grăsimi (de la bucătărie şi spălătorie), acide (de la laboratoare), pluviale. Apele uzate din spital se colectează prin reţele interioare separate şi se evacuează în reţeaua de canalizare a unităţii fiind tratate  în staţia de epurare  pe care unitatea o deţine din anul 2006  şi care este  autorizată de Apele Române şi de Agenţia de Protecţie a Mediului.     Unitatea aplică Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind managementul deşeurilor periculoase. Colectarea, neutralizarea și eliminarea deşeurilor rezultate în urma actului medical se face conform reglementărilor sanitare în vigoare; neutralizarea lor este realizată prin instalaţia de mărunţit şi sterilizat deşeuri medicale ISDM 1  -  livrată prin proiect PHARE de MS. în luna august 2009.Instalaţia pentru sterilizare şi mărunţit deşeuri medicale periculoase - tip ISDM 1 -este un echipament integrat şi automatizat care utilizează ca proces sterilizarea deşeurilor medicale, pe clase, în abur saturat, umed, urmată  de mărunţire şi transformarea lor în deşeuri nepericuloase  biologic. Deşeurile alimentare din secţiile cu bolnavi TB se colectează în saci menajeri de culoare neagră, se depozitează în lada frigorifică pentru a fi ridicate de Firma PROTAN CODLEA cu care există un contract. Evacuarea deşeurilor menajere se face conform contractului încheiat cu firma RETIM TM. Soluţiile folosite la developarea şi fixarea filmelor de la laboratorul de roentgen diagnostic se colectează şi se predau firmei SC. ROMAX TRADING SRL BUCUREŞTI în baza contractului încheiat, pentru a fi neutralizate și eliminate. Deșeurile farmaceutice (medicamente expirate, substanțe dezinfectante etc.) cât și deșeurile medicale periculoase (atunci când stația proprie de neutralizat deșeuri medicale periculoase de tip ISDM-1 este defectă) sunt colectate și predate firmei S.C.NEUTRON S.R.L.Deva, în baza contractului încheiat pentru a fi neutralizate și eliminate.

Structura organizatorică și atribuțiile unității

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad este unitate spitalicească cu paturi, destinată tratării diverselor boli pulmonare cum ar fi: pneumonia, pleurezia, astmul bronşic, tuberculoza. - având ca obiect de activitate cod CAEN 8610 - activităţi de asistenţă medicală spitalicească, cu următoarea structură funcţională aprobată prin Ordinul MS. Nr. 586/26.05.2010:

-    SECŢIA I  PNEUMOFTIZIOLOGIE - 78 PATURI
-    SECŢIA II  PNEUMOFTIZIOLOGIE - 77 PATURI
-    LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
-    LABORATOR DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
-    FARMACIE CU CIRCUIT ÎNCHIS
-    EXPLORĂRI FUNCŢIONALE
-    BRONHOSCOPIE
-    FIZIO-KINETO-TERAPIE

Unitatea deţine următoarele  structuri  şi  dotări  conexe:

-    bloc alimentar,

-    magazii alimente şi magazii materiale;

-    sector spălătorie;

-    staţie de epurare a apelor reziduale - autorizaţia de mediu şi de gospodărire a apelor;

-    instalaţie de mărunţit şi sterilizat deşeuri medicale ISDM 1  -  livrată prin proiect PHARE de MS. În luna august 2009;

-    staţie de pompare a apei potabile cu bazin propriu de acumulare de 150 mc;

-    generator propriu pentru decuplările de la sistemul energetic naţional;

-    centrală termică proprie pe combustibil solid şi pe combustibil lichid;

-    instalatie de incalzire pe baza de panouri solare;

-    statie de oxigenoterapie;

-   RADIOLOGIE: Aparat Roentgen  diagnostic cu post de radioscopie şi radiografie, cu posibilitatea de memorare a datelor pe calculator (arhivare imagini), de ultimă generaţie, achiziţionat în anul 2007;

-   LABORATOR: Hematologie, Biochimie, Microbiologie, dotate modern, conform normelor de acreditare în vigoare (analizatoare automate biochimie, hematologie) şi personal calificat. Hotă cu flux laminar, cameră termostat, care permit efectuarea unei game complexe de analize specifice diagnosticarii.Toată gama de analize este supusă controlului intern şi extern al calitătii;

-   EXPLORĂRI FUNCŢIONALE: 2 aparate de testare a funcţiilor pulmonare, moderne, care indică o gamă largă de parametri ai funcţiei respiratorii; aparate de aerosoli: pentru terapia cu aerosoli; Pulsoximetre- pentru determinarea concentraţiei de O2 din sânge, în vederea monitorizării oxigeno-terapiei; electrocardiograf;

-   BRONHOSCOPIE: dotata cu Bronhoscop Pentax

-   SALA DE KINETOTERAPIE: dotată cu biciclete medicinale, ecograf.

Organizarea spaţial-funcţională a spitalului,  precum şi cea a fiecăruia dintre sectoarele şi compartimentele existente, s-a făcut  ţinându-se seama de  specificul activităţii, de amplasamentul şi dotările constructive existente, de cerinţele tehnice impuse de aparatura medicală şi echipamentele (instalaţiile) utilizate, precum şi de respectarea normelor şi criteriilor de autorizare a spitalelor.

Servicii medicale contractate

Date specifice activității:

-    Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad asigură asistență medicală utilizând factori curativi naturali asociați cu celelalte proceduri tehnice și mijloace terapeutice.

Activitatea desfășurată:

-    este o unitate antituberculoasă ce asigură tratament și maximă izolare a bolnavilor derulați prin Programul Național de Tuberculoză cât și pentru alte afecțiuni pulmonare nespecifice; activitatea medicală curativă se desfășoară în două secții de pneumologie.

Servicii medicale oferite:

-    diagnosticul și tratamentul bolilor respiratorii;
-    radiologie;
-    probe funcționale respiratorii;
-    electrocardiograme;
-    bronhoscopie;
-    analize de laborator;
-    recuperare în pneumologie;
-    oxigenoterapie;
-    ecografie;
-    CT și RMN prin contract cu unități specializate externe.

Dotarea edilitară şi tehnică a subunităţilor din structură:

 

Organizarea secţiilor medicale

SECŢIA I  PNEUMOFTIZIOLOGIE - 78 PATURI și SECŢIA II  PNEUMOFTIZIOLOGIE - 77 PATURI sunt secţii identice, cu acelaşi număr de paturi şi cu aceeaşi patologie, fiind amplasate :

-    secţia I  la parterul clădirii , iar secţia a II-a la etaj, ele asigură cazarea şi îngrijirea curentă a bolnavilor pe perioada internării în spital.
-    secţiile medicale de spitalizare  au următoarele categorii de spaţii:
-saloanele pacienţilor şi dotările sanitare aferente;
-încăperi pentru asistenta medicală;
-încăperi pentru deservirea pacienţilor;
-camera de gardă cu grup sanitar şi duş;
-diverse spaţii pentru activităţile gospodăreşti ale secţiei.

Saloanele pentru pacienţi  în fiecare dintre cele două secţii au capacitatea de 2- 5 paturi, în funcţie de spaţiul din fiecare salon,  şi sunt  dotate  cu  grup sanitar propriu/comun (duş, WC, lavoar), existând un duş la 15 asistaţi.

Saloanele sunt dotate cu pat și noptieră, cu dulap la fiecare pat, o masă cu scaune la fiecare salon,  orientarea ferestrelor salonului ventilat natural  este sud-est, sud, nord-vest.  Pentru cel puţin un pat dintr-un salon, circulaţia liberă aferentă permite staţionarea şi deplasarea în cărucior pentru persoanele cu handicap, unitatea dispunând şi de rampa pentru acces persoane cu handicap.

Încăperile necesare pentru deservirea pacienţilor din componenţa secţiei:

a) oficiul alimentar cu anexele sale şi sala de mese;
b) camera pentru activităţi de zi şi primirea vizitatorilor;
c) camera de baie, grupul de duşuri.

Există  câte un cabinet medical  pentru  fiecare  secţie.

Păstrarea hainelor bolnavilor pe perioada internării se face într-un depozit de efecte compartimentat, bine ventilat.

Laboratorul de analize medicale

În acest compartiment se centralizează activităţile de laborator pentru pacienţii internaţi în spital.

Laboratorul  este dimensionat şi structurat funcţional conform normelor elaborate de Ministerul Sănătătii Publice astfel, după cum urmează:

-          cameră preluare probe, analize şi eliberare buletine;
-          laborator hematologie;
-          laborator microbiologie, care are o recompartimentare pentru centrifugă şi hota cu flux laminar;
-          încăpere pentru autoclavare;
-          laborator analize biochimie;
-          sală vestiar personal.

Încăperile laboratorului de analize sunt ferite de insolare şi au condiţii de iluminare uniformă a zonelor de lucru, este amenajat în circuit închis, nefiind permis accesul altor utilizatori decât personalul propriu.

Accesul personalului medical din spital este permis numai în spaţiile amenajate ca atare: camera sau ghişeul pentru primirea probelor; respectiv camera sau ghişeul pentru eliberarea rezultatelor.

Fiecare încăpere a laboratorului de bacteriologie, microbiologie, biochimie  este asigurată cu sursă de apă potabilă rece şi caldă, cu iluminat electric.

Laboratorul de roentgen diagnostic

Laboratorul de roentgen diagnostic se compune dintr-o zonă bine delimitată, amplasată la nivelul I al clădirii, ocupând o suprafaţă de 70 mp, marcată cu  plăcuţe avertizoare  şi se compune  din cinci încăperi având destinaţii  în conformitate cu fluxul necesar desfăşurării activităţii specifice de roentgen diagnosticare:

-    camera RX  grafie;
-    camera RX scopie;
-    camera control;
-    camera obscură.

Serviciul de roentgen diagnostic are legături directe cu secţiile medicale.

Personalul care lucrează  în laboratorul de roentgen diagnostic  respectă normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173/2003, modificat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 291/2004;

Serviciul de explorări funcţionale

În  cadrul acestui serviciu se grupează, centralizat pe spital, o mare varietate de tehnici de investigare, bazate pe utilizarea unor aparaturi specializate de înaltă tehnologie şi care permit obţinerea de date referitoare la potenţialul funcţional al diferitelor organe şi sisteme ale corpului uman.

Serviciul de fizioterapie şi recuperare medicală

Procedurile de fizioterapie şi recuperare medicală, sunt  asociate cu  tratamentul personalului internat. Serviciul de fizioterapie şi recuperare medicală cuprinde în structura sa  cultura fizică medicală (kinetoterapie),  sală de gimnastică analitică (pentru 2-3 persoane), camere pentru instructor, depozit de materiale, vestiar  pentru pacienţi, grup sanitar.

Morga

Este o încăpere  de 12 mp. Pereţii camerelor sunt faianţaţi, pardoseala este placată cu gresie, este prevazută cu sifon de pardoseală şi cu pantă de scurgere racordată la reţeaua de canalizare. încăperea este prevăzută cu instalaţie de apă. Serviciul este amplasat  să asigure un acces direct din exterior pentru aparţinători şi pentru preluarea cadavrelor.

Farmacia

Farmacia este serviciul care asigură asistenţa cu medicamente de uz uman a bolnavilor internaţi.

Farmacia cuprinde următoarele încăperi:

-          încăpere destinată primirii şi eliberării condicilor de prescriere a medicamentelor şi materialelor sanitare, venite din secţiile spitalului;
-          oficina- încăpere destinată pregătirii condicilor de prescripţii medicale;
-          depozit de medicamente- care cuprinde o cameră de recepţie a medicamentelor;
-          biroul farmacistului;
-          grupul sanitar.

Spaţiul pentru primirea şi eliberarea condicilor de prescripţii medicale este interfaţă farmaciei cu spitalul, locul unde accede personalul din spital pentru a prezenta condicile cu reţete medicale prescrise şi de unde se eliberează medicamentele şi celelalte produse. Restul farmaciei este accesibil numai personalului propriu (circuit inchis).

Blocul alimentar (bucătărie)

Prepararea alimentelor se face centralizat pentru pacienţii internaţi în unitatea sanitară.

În cadrul blocului alimentar sunt  amenajate  următoarele  încăperi:

-          recepţia şi depozitarea produselor alimentare neprelucrate;
-          spaţii pentru prelucrări primare;
-          spaţii pentru prelucrări finale;
-          spaţiu pentru depozitarea alimentilor pentru o zi (depozit de zi);
-          oficiu de distribuţie;
-          anexe pentru personal.

Bucătăria are circuit închis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare şi evacuarea deşeurilor menajere. în bucătăria propriu-zisă este  organizată zona de preparare  (bucătăria caldă). Anexat direct bucătăriei este  amplasată camera pentru spălat vase, camera pentru pregătit zarzavaturi  şi camera pentru depozitarea  deşeurilor alimentare. Din blocul alimentar, alimentele preparate sunt transportate către oficiul de distribuţie  cu ajutorul  unui lift destinat doar pentru aceasta, unde se porţionează  pentru fiecare pacient. Personalul bucătăriilor este supus controlului medical la angajare şi controalelor medicale periodice. Periodicitatea controalelor şi tipurile de examene care trebuie efectuate  sunt realizate conform normelor în vigoare.

Anexele pentru personalul blocului alimentar vor cuprinde următoarele amenajări:

-          vestiar cu grup sanitar şi duş, separate pe sexe, amplasate lângă accesul personalului;
-          sala de mese, amplasată în relaţie cu oficiul de distribuţie.

Blocul alimentar este  dotat cu recipiente necesare pentru colectarea, depozitarea şi îndepărtarea reziduurilor menajere conform normelor.

Unitatea are implementat sistemul de management al calităţii siguranţei alimentare HACCP care  asigură procedurile şi instrucţiunile referitoare la sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentare în conformitate cu ISO 9001 si ISO 22000.

Spălătoria

Spălătoria   este amplasată  la demisolul clădirii principale a spitalului şi este organizată  ca un serviciu unic pe spital pentru următoarele activităţi: primire, dezinfecţie, spălare, călcare, reparare, depozitare rufe.

La organizarea spaţial-funcţională a spălătoriei s-au  respectat:

-          separarea obligatorie a circuitelor de rufe murdare şi rufe curate;
-          separarea şarjelor de rufe pe categorii de provenienţă.

Organizarea spaţiilor se face în flux continuu, după cum urmează:

-          camera pentru primirea şi trierea rufelor murdare (în care rufele murdare, ambalate în saci, sunt aduse de personalul secţiilor şi predate spălătoriei);
-          spaţiu pentru dezinfecţia rufelor, amenajat cu căzi de baie pentru înmuiere în dezinfectant. Dezinfecţia se poate face şi direct în utilajul mecanizat de spălare, având program special de dezinfecţie;
-          spălătoria propriu-zisă, în care sunt amplasate  utilajele mecanizate pentru spălare şi stoarcere prin centrifugare;
-          spaţii pentru uscătorie;
-          spaţiu pentru călcătorie şi  încăperea  pentru repararea rufelor;
-          depozit de rufe curate, în care se face şi sortarea, respectiv ambalarea rufelor pentru secţiile şi serviciile de destinaţie.

Anexele pentru personalul propriu includ:

-          vestiar;
-          biroul responsabilului cu controlul vizual asigurat spre camerele de primire şi eliberare a rufelor.

Circuitul interior al spălătoriei nu este  traversat de alte circuite ale spitalului.

Depozitele centrale  - magazii

În cadrul unităţii sanitare există un spaţiu de depozitare a materialelor, un spaţiu destinat produselor alimentare şi beciurile pentru depozitarea  zarzavaturilor.

Spaţiile de depozitare  a produselor alimentare sunt  prevăzute cu utilaje frigorifice pentru păstrarea lor  în condiţii corespunzătoare. Este bine ventilat şi aerisit. Pavimentul  este  neted, fără crăpături, din materiale antiderapante, rezistente la compresiune şi uzură, dotat cu sifoane de pardoseală.

Recepţionarea materialelor, verificarea şi distribuirea  se face într-o zonă special destinată, denumită zonă de primire. în aceeaşi încăpere se predau materialele către compartimentele unităţii sanitare.

În  magaziile de materiale şi alimente se  folosesc  mijloace adecvate de manipulare, cântărire, transport şi distribuire a materialelor.

Staţia  de epurare ape  uzate menajere

În  anul 2006  unitatea  a achiziţionat o staţie de epurare compactă mecano- biologică tip BIOCLEANER cu comandă automată, cu capacitate de 2x 22,5 mc/zi,  ce asigură  epurarea şi dezinfectarea apelor uzate menajere în conformitate cu condiţiile impuse de normativul NTPA 001/2002, pentru  a putea fi evacuate într-o vale locală necadrastrală.

Staţia de epurare este compusă din două linii de epurare  montate în paralel, cu posibilitatea de funcţionare independentă.

Instalaţie de sterilizat şi mărunţit deşeuri medicale periculoase

Unitatea  a fost inclusă în proiectul PHARE  al Ministerului Sănătătii   pentru achiziţia de echipamente pentru tratarea şi eliminarea finală a deşeurilor medicale periculoase, în conformitate cu legislaţia naţională şi standardele europene.

Instalaţia pentru sterilizare şi marunţit deşeuri medicale  tip ISDM 1  este un echipament integrat şi automatizat care utilizează ca proces sterilizarea deşeurilor medicale pe clase în abur saturat, umed, urmată de mărunţire şi transformarea lor în deşeuri nepericuloase  biologic.

Deşeurile contaminate admise pentru sterilizare şi mărunţire în această instalaţie  vor fi ambalate la locul producerii lor în ambalaje speciale. Capacitatea totală de sterilizare şi mărunţire  a deşeurilor în instalaţie  este de 15- 40 kg/ ciclu în funcţie de tipul deşeurilor şi modul de ambalare, iar sterilizarea se execută  la temperatura  de 138  grade Celsius. în urma acestui procedeu deşeurile rezultate sunt neutralizate şi sterile din punct de vedere microbiologic  şi se pot depozita   în depozite de deşeuri nepericuloase.

În  luna august 2009 instalaţia a fost montată şi pusă în funcţiune. S-au efectuat primele probe pentru verificarea parametrilor de funcţionare. S-a obţinut  autorizaţia de la Agenţia de Protecţie a Mediului şi de la ISCIR Sibiu.

Termeni şi Condiţii
web counter